Klachtenregeling | Praktijk Kevenaar • fysiotherapie en orthopedische manuele therapie • Zundert
076 - 597 61 73

Klachtenregeling

Uw fysiotherapeut zal zijn/haar beroep te allen tijde gedegen en naar behoren uitvoeren. Heeft u toch een klacht over de behandeling of over de manier waarop er met u omgegaan wordt, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patienten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

 

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het prettiger vindt kunt u iemand meenemen of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief. 

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg). Meer informatie kunt u ook vinden op www.defysiotherapeut.com